Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

Jak postupovat

Často kladené dotazy

Připravili jsme, pro vaši snadnou orientaci v administrativním procesu Nadace AGROFERT, průvodce podání žádosti. V jednotlivých milnících se dozvíte, jak postupovat, na koho se obrátit a jak dlouho trvá vyřízení žádosti od podání až po schválení a vyplacení daru.

Chci podat žádost

Vyberte vhodný formulář podle vaší potřeby.

 • Jste rodič samoživitel?
 • Jste hendikepovaný?
  • Můžeme vás podpořit příspěvkem na zdravotní a edukační pomůcky, na odlehčovací a asistenční služby, na vzdělávání dětí/lidí, kteří studují/chtějí studovat i navzdory svému hendikepu. Hledáte pomoc v některé z uvedených oblastí? Zvolte žádost do fondu Obecné individuální podpory.
  • Nabízíme příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Potřebujete-li finanční výpomoc, zvolte žádost do fondu Automobil pro hendikepované.
  • Máte diagnostikovanou DMO nebo jiné získané postižení mozku? Jezdíte na pravidelné rehabilitace, které pojišťovny neproplácí? Zvolte žádost o příspěvek z fondu Rehabilitace.
 • Jste organizace?
  • Ceníme si nasazení dobrovolných i profesionálních hasičů, podporujeme jejich aktivitu prostřednictvím Hasičského fondu. Přispíváme na přístroje a vybavení, nezbytné k výkonu hasičské činnosti. Žádost můžete podat prostřednictvím stejnojmenného formuláře.
  • Pravidelně vyhlašujeme Grant na podporu domácí hospicové péče, určený k úhradě mzdových nákladů na zdravotnický personál, provozní náklady, materiální vybavení domácích hospiců a náklady na vzdělání klíčových pracovníků, nákup a servis automobilu. Podání žádosti je časově omezené.

Při vyplňování žádosti dbejte na pravdivé a pečlivé vypsání všech kolonek dotazníku. Nekompletní žádosti NEPROJEDNÁVÁME. Žádosti můžete odesílat v průběhu celého roku, jejich množství k projednání určují orgány Nadace AGROFERT.

Mám podanou žádost

V případě, že jsme obdrželi kompletní žádost, předáváme k projednání orgánům Nadace AGROFERT. Zasedání správní i vědecké rady probíhá každý měsíc. Výjimku tvoří měsíce červenec a srpen, kdy rady nezasedají. Žádosti do fondu Automobil pro hendikepované jsou vyřizovány ve speciálním režimu, 3x ročně. Termíny uzávěrek jsou vždy včas uveřejněny.

Kdy a jak se dozvím výsledek řízení?

Snažíme se kontaktovat naše klienty s výsledkem řízení, bezprostředně po projednání žádosti. Každého žadatele vyrozumíme e-mailem. V případě, že nevyužívá e-mail, zašleme stanovisko standardní poštou na adresu, uvedenou v žádosti.

Mám schválenou žádost?

Byl/a jste informován o schválené výši příspěvku pracovníkem Nadace AGROFERT a vyzván k vyplnění podkladů k darovací smlouvě? Vepište všechny požadované informace a zašlete je e-mailem, nebo standardní poštou. Nezapomeňte přiložit nezbytné přílohy, nutné k proplacení daru. V případě rehabilitací, obecných individuálních žádostí připojte fakturu. Dokumenty k naplnění daru u aut jsou faktura nebo ověřená kupní smlouva s potvrzením o vedení bankovního účtu prodejce. Dary rodičům samoživitelům proplácíme v návaznosti na rozhodnutí správní rady.

Kdy bude proplacený dar?

Po obdržení podepsané darovací smlouvy klientem, se všemi povinnými přílohami předáváme do procesu proplacení.

Kolik času mám na čerpání nadačního příspěvku?

Platnost již přiznaného příspěvku je 12 měsíců ode dne oznámení o schválení.

Můžu žádat o příspěvek opakovaně?

Ano, v případě řádného vyúčtování předchozího daru. Opakované podání žádosti se odvíjí individuálně, dle podmínek daného fondu a dle rozhodnutí rady nadace.