Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
    Přizpůsobení přístupnosti
  • Větší písmo
  • Menší písmo
  • Odstíny šedé
  • Zvýšit kontrast
  • Podtrhnout odkazy
  • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

Co se u nás děje

Novinky & články

Vyhledávání
Vyberte související projekt

Uzávěrka do grantu Pohonné hmoty

Uzávěrka  přihlášek do grantu Pohonné hmoty je 27.11.2023.POSTUP PRO ŽADATELEvyplňte formulářpřiložte relevantní přílohy (kopii průkazu ZTP/P) VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE v sekci grant Pohonné hmoty

23.11.2023

Nový stipendijní program na podporu studentů oboru dětské psychiatrie

V České republice je alarmující nedostatek dětských psychiatrů. Aktuální počet dětských ambulancí nedokáže pokrýt narůstající potřeby pacientů, přitom akutních případů v oblasti duševního zdraví dětí neustále přibývá. Neutěšený stav v dětské a dorostové psychiatrii znamená nepřijatelnou čekací dobu na vyšetření, v délce i několika měsíců. Nadace AGROFERT proto rozšiřuje svůj stávající stipendijní program o speciální podporu studentům vzdělávacího programu oboru dětské a dorostové psychiatrie. Nový stipendijní program je tu pro všechny zájemce, kteří se chtějí vzdělávat a vykonávat praxi v oboru dětské psychiatrie. S ohledem na nedostatek pracovníků v této oblasti zavádíme, oproti stávajícímu stipendijnímu konceptu, úpravu podmínek pro přijetí stipendisty. Požadujeme, aby absolvent po dokončení studia vykonával po určitou dobu činnost na území České republiky.PODAT PŘIHLÁŠKU

08.11.2023

Vyhlašujeme nový grant Pohonné hmoty

Opět přijímáme žádosti do grantu Pohonné hmoty. Vnímáme, že se řada rodičů samoživitelů, běžných rodin a lidí s hendikepem dostává opět do situace, kdy nezvládají hradit náklady spojené s dopravou -ať už svou nebo svých hednikepovaných dětí do škol, stacionářů či k lékaři. Pokusíme se aspoň z části odlehčit náklady na nutnou dopravu těm rodičům hendikepovaných dětí, osobám s hendikepem či těm, kteří o ně pečují. UZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ JE DO 27.11.2023PODAT ŽÁDOST

07.11.2023

Uzávěrka žádostí do fondu Automobil pro hendikepované

Nejbližší uzávěrka přihlášek do fondu Automobil pro hendikepované je 1.12.2023.POSTUP PRO ŽADATELEvyplňte formulářpřiložte relevantní přílohy (zdravotní dokumentaci, kopii průkazu ZTP/P, nabídku dodavatele požadované pomůcky, položkový rozpočet, fotodokumentace, etc.)VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE v sekci fond Automobil pro hendikepované 

06.11.2023

Přispěli jsme JSDH Sušice na nákup nových přileb a zásahových oděvů

Nadace AGROFERT přispěla Jednotce Sboru dobrovolných hasičů Sušice na nákup 6 kusů lehkých zásahových přileb Dräger HPS 3500 na venkovní požáry a technické zásahy včetně koženého krytu na ochranné brýle a 5 kusů zásahových oděvů GoodPRO FR2 FireSnake (jednovrstvé). 

04.11.2023

Finančně jsme podpořili rekonstrukci a rozšíření speciální školy Diakonie ČCE v Zápolí

Škola je moc hezká, ještě ji čeká dovybavení. Ale i tak je díky rekonstrukci a rozšíření schopna přijmout dalších 30 žáků s různými typy hendikepů. Zaujalo nás, že škola skutečně dokáže přijmout žáky s jakýmkoliv hendikepem, nevyhýbají se žádné diagnóze, ani třeba autismu.   To je úžasné! Moc nás potěšila slova pana ředitele školy, který ocenil, jak jednoduché a rychlé bylo vyřízení příspěvku z naší nadace. Děkujeme za vše, co v Zápolí děláte!  web školy

03.11.2023

Podpořili jsme atletický mítink Pardubice Bez Bariér Open 202

Podpořili jsme atletický mítink Pardubice Bez Bariér Open 2023 který proběhnul 17. září 2023 na městském stadionu v Pardubicích. Přihlásilo se 105 závodníků z 15 atletických klubů! Padla celá řada skvělých výkonů a také pět českých rekordů.

01.10.2023

žádné záznamy