Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
    Přizpůsobení přístupnosti
  • Větší písmo
  • Menší písmo
  • Odstíny šedé
  • Zvýšit kontrast
  • Podtrhnout odkazy
  • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.
Co se u nás děje

Novinky & články

Vyhledávání
Vyberte související projekt

Uzavření příjmu žádostí do fondu Obecné individuální podpory

Vážení klienti, ke 30. 6. 2024 uzavíráme příjem žádostí do fondu Obecné individuální podpory. Další projednávání proběhne v září. Děkujeme za pochopení Váš tým Nadace AGROFERT♥

03.06.2024

Uzavření příjmu žádostí do Hasičského fondu

Vážení klienti, ke 30. 6. 2024 uzavíráme příjem žádostí do Hasičského fondu. Další projednávání proběhne v září. Děkujeme za pochopení Váš tým Nadace AGROFERT♥

03.06.2024

Proplácení příspěvků: Věnujte pozornost podmínkám hasičského fondu

Hasičský fond Nadace AGROFERT podporuje profesionální i dobrovolné hasičské sbory, organizace a sdružení. Předmětem přijatých žádostí o příspěvky jsou zejména přístroje, vybavení či zařízení a rozvoj hasičského sportu děti. Případný nadační příspěvek je poskytován většinou formou úhrady faktury na bankovní účet dodavatele zboží/služby. Neproplácíme již zakoupené vybavení. Pro usnadnění administrativního procesu proplacení darovacích smluv, věnujte pozornost podmínkám. Blíží se čas předání vaší objednávky? Tlačí  na vás dodavatel? Ozvěte se nám! 

23.05.2024

Až 400 tisíc pro poskytovatele domácí hospicové a paliativní péče. Pospěšte, termín přihlášek se blíží!

Nadace Agrofert už více než dekádu podporuje poskytovatele domácí hospicové a paliativní péče. Proto nepřekvapí, že i v letošním roce pro tyto organizace vypsala grantové řízení. Schválená žádost může domácímu hospici přinést grant ve výši až 400 tisíc korun. „Organizace, které dokážou být oporou lidí v jejich posledních dnech, týdnech či měsících života a dělají to navíc v domácím prostředí klientů, mají můj velký obdiv. Odejít ze života v místě, kterému říkáte domov, je požehnání. Z médií to slýcháme často, na toto téma se pořádají různé akce. Přesto se to většině lidí zkrátka nepodaří. O to víc poskytovatelům domácí hospicové a paliativní péče v nadaci fandíme,“ říká Zuzana Tornikidis, ředitelka Nadace Agrofert. V letošním grantovém řízení mohou organizace žádat kromě jiného o příspěvek na mzdové náklady zdravotnického personálu, na úhradu provozních nákladů nebo na nákup a servis automobilu. Naopak nelze žádat o příspěvek na investiční náklady či o zpětné proplacení již uhrazených výdajů. „V letošním roce mohou žadatelé získat až 400 tisíc korun. Rozhodujícími kritérii jsou přitom například neustálá dostupnost lékaře, sester, nebo územní rozsah poskytovaných služeb a jejich kvalita. V podmínkách a kritériích grantové výzvy jsme transparentní, všichni žadatelé najdou kompletní podmínky na našich webových stránkách,“ dodává Tornikidis. Uzávěrka podávání přihlášek do grantové výzvy je 15. dubna 2024 v 16:00 hodin. Do tohoto data je nutné doručit vyplněný formulář žádosti v listinné podobě, rozhodující je přitom razítko pošty na obálce. Grant je poskytován úspěšným žadatelům na 12 měsíců.

19.03.2024

Uzávěrka do grantu Pohonné hmoty

Uzávěrka  přihlášek do grantu Pohonné hmoty je 27.11.2023.POSTUP PRO ŽADATELEvyplňte formulářpřiložte relevantní přílohy (kopii průkazu ZTP/P) VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE v sekci grant Pohonné hmoty

23.11.2023

Nový stipendijní program na podporu studentů oboru dětské psychiatrie

V České republice je alarmující nedostatek dětských psychiatrů. Aktuální počet dětských ambulancí nedokáže pokrýt narůstající potřeby pacientů, přitom akutních případů v oblasti duševního zdraví dětí neustále přibývá. Neutěšený stav v dětské a dorostové psychiatrii znamená nepřijatelnou čekací dobu na vyšetření, v délce i několika měsíců. Nadace AGROFERT proto rozšiřuje svůj stávající stipendijní program o speciální podporu studentům vzdělávacího programu oboru dětské a dorostové psychiatrie. Nový stipendijní program je tu pro všechny zájemce, kteří se chtějí vzdělávat a vykonávat praxi v oboru dětské psychiatrie. S ohledem na nedostatek pracovníků v této oblasti zavádíme, oproti stávajícímu stipendijnímu konceptu, úpravu podmínek pro přijetí stipendisty. Požadujeme, aby absolvent po dokončení studia vykonával po určitou dobu činnost na území České republiky.PODAT PŘIHLÁŠKU

08.11.2023

Vyhlašujeme nový grant Pohonné hmoty

Opět přijímáme žádosti do grantu Pohonné hmoty. Vnímáme, že se řada rodičů samoživitelů, běžných rodin a lidí s hendikepem dostává opět do situace, kdy nezvládají hradit náklady spojené s dopravou -ať už svou nebo svých hednikepovaných dětí do škol, stacionářů či k lékaři. Pokusíme se aspoň z části odlehčit náklady na nutnou dopravu těm rodičům hendikepovaných dětí, osobám s hendikepem či těm, kteří o ně pečují. UZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ JE DO 27.11.2023

07.11.2023

Uzávěrka žádostí do fondu Automobil pro hendikepované

Nejbližší uzávěrka přihlášek do fondu Automobil pro hendikepované je 3.6.2024.POSTUP PRO ŽADATELEvyplňte žádost nebo stáhněte formulářpřiložte relevantní přílohy (zdravotní dokumentaci, kopii průkazu ZTP/P, nabídku dodavatele požadované pomůcky, položkový rozpočet, fotodokumentace, etc.)VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE v sekci fond Automobil pro hendikepované 

06.11.2023

Přispěli jsme JSDH Sušice na nákup nových přileb a zásahových oděvů

Nadace AGROFERT přispěla Jednotce Sboru dobrovolných hasičů Sušice na nákup 6 kusů lehkých zásahových přileb Dräger HPS 3500 na venkovní požáry a technické zásahy včetně koženého krytu na ochranné brýle a 5 kusů zásahových oděvů GoodPRO FR2 FireSnake (jednovrstvé). 

04.11.2023

Finančně jsme podpořili rekonstrukci a rozšíření speciální školy Diakonie ČCE v Zápolí

Škola je moc hezká, ještě ji čeká dovybavení. Ale i tak je díky rekonstrukci a rozšíření schopna přijmout dalších 30 žáků s různými typy hendikepů. Zaujalo nás, že škola skutečně dokáže přijmout žáky s jakýmkoliv hendikepem, nevyhýbají se žádné diagnóze, ani třeba autismu.   To je úžasné! Moc nás potěšila slova pana ředitele školy, který ocenil, jak jednoduché a rychlé bylo vyřízení příspěvku z naší nadace. Děkujeme za vše, co v Zápolí děláte!  web školy

03.11.2023

Podpořili jsme atletický mítink Pardubice Bez Bariér Open 202

Podpořili jsme atletický mítink Pardubice Bez Bariér Open 2023 který proběhnul 17. září 2023 na městském stadionu v Pardubicích. Přihlásilo se 105 závodníků z 15 atletických klubů! Padla celá řada skvělých výkonů a také pět českých rekordů.

01.10.2023

žádné záznamy