Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

O nadaci

Představení nadace

Nadace AGROFERT sleduje potřeby v České republice ve vybraných oblastech a snaží se pomáhat přesně tam, kde je to potřeba.

Nadace svou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku.

Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti.

Nadace AGROFERT

 • Název, sídlo, kancelář

  Nadace AGROFERT
  Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ 149 00
  IČ: 24188581

 • Právní forma a výše jmění

  Právnická osoba nestátního a neziskového charakteru dle Zákona č. 227/1997 Sb. O nadacích a nadačních fondech. Výše nadačního jmění je 500 000 Kč.

 • Zřizovatel

  AGROFERT, a.s., je hlavním dárcem finančních prostředků Nadace AGROFERT.

 • Zastupování v právních věcech

  Předseda správní rady Nadace Ing. Andrej Babiš nebo dva členové správní rady nebo správní radou k danému úkolu pověřený její člen, ředitel nadace nebo jiná zmocněná osoba.

 • Registrace

  5. prosince 2011. Nadace je zapsaná v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 868.

 • Nadace AGROFERT je členem

 • Naše vize

  Ve skupině AGROFERT považujeme za samozřejmost, že podniky nejenom vytváří zisk a zaměstnávají lidi z regionu, ale mají i zodpovědnost vůči svému okolí. Právě proto jsme se v roce 2011 rozhodli založit Nadaci AGROFERT, která tak sdružila na jedno místo, do jedné instituce a do jedné dlouhodobé strategie dosavadní charitativní činnosti celé skupiny. Jednotlivé společnosti pak poukázaly na účet nadace finanční dary v souhrnné výši téměř sto milionů korun.

  Zatímco v prvním roce své činnosti nadace podpořila více jak 6,5 miliony korun projekty z celého spektra aktivit neziskových organizací, od roku 2013 se soustředí na podporu projektů, jejichž cílem je rozvoj jedné z následujících oblastí

  alt

  Podpora znevýhodněných a hendikepovaných spoluobčanů

  • „Postižení nemusí znamenat hendikep.“ Aby toto tvrzení platilo, je často třeba jen velmi málo - jen nepatrná pomoc, která dá člověku s postižením příležitost postavit se na stejnou startovní čáru, jako lidé bez hendikepu.

  • Snažíme se pomáhat i tam, kde je život natolik těžký, že nezbývají síly na nic víc, než na život samotný. Protože lidská důstojnost, ať už v nemoci či ve stáří, je pro nás tou nejdůležitější hodnotou.

  Podpora dětí a mládeže

  • V Nadaci AGROFERT věříme, že investice do dětí, jejich rozvoje a vzdělávání, jsou jedny z nejdůležitějších.

  • Snažíme se pomáhat všude tam, kde cítíme, že je to nejvíce třeba.

  • Fandíme dětem a mladým lidem, kteří mají odvahu a odhodlání, a které od jejich úsilí neodradí ani hendikep, se kterým se potýkají – ať už má podobu fyzického či mentálního postižení nebo prostředí, které velkým cílům rozhodně neprospívá.

  Podpora rozvoje regionů

  • Skupina AGROFERT patří se svými více jak 30 tisíci zaměstnanci k největším zaměstnavatelům v České republice.

  • Je tedy zcela přirozené, že se v místech, kde naše podniky působí, snažíme příspět i k rozvoji kraje a místní komunity.

  Podpora zdraví a péče o něj

  • „Zdraví je to nejdůležitější, co máme.“ Zní to jako klišé, v Nadaci AGROFERT to ale jako klišé nevnímáme.

  • Proto podporujeme nejenom instituce a organizace, které léčí a pomáhají pacientům a jejich rodinám, ale věnujeme se i projektům prevence závažných onemocnění a podpoře vědy a výzkumu.