Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

Otevřený projekt

Fond Rehabilitace je speciální program určený k financování rehabilitační péče pacientů s DMO a jiným získaným postižením mozku.

Zaměření

Tento fond je určen rodinám pečujícím o děti/pacienty s DMO nebo jiným získaným postižením mozku. Příspěvky z tohoto fondu lze využít k financování rehabilitační péče.


Pro koho je příspěvek z nadačního fondu určen

Příspěvek je určen pro pacienty a jejich pečovatele, kteří splňují následující podmínky:

 • Kompletní rodina nebo osamělý rodič, příp. pěstoun pečující o dítě/dospělého s DMO či jiným postižením mozku, potýkající se s napjatým rodinným rozpočtem

 • Aktivní zájem o dítě/pacienta, jeho rozvoj, léčbu, rehabilitaci a vzdělávání

 • Aktivní snaha o finanční a hmotné zajištění rodiny (zaměstnaní, aktivně hledající zaměstnání, případně ti, kteří se i přes nemožnost zaměstnání snaží o zlepšení finanční situace rodiny)

 • Aktivní spolupráce na léčbě a rozvoji dítěte/pacienta

 • Bez závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách

 • Trvalé bydliště v České republice


Pro koho není příspěvek z nadačního fondu určen

 • cross

  Rodiny nespadající do kategorie rodin potýkajících se s napjatým finančním rozpočtem

 • cross

  Rodiny, které svoji tíživou situaci aktivně neřeší, spoléhají se pouze na sociální dávky a pomoc ostatních

 • cross

  Rodiny, které nejeví celoroční zájem o rehabilitaci a léčbu svých dětí/dospělých pacientů

 • cross

  Občané jiných států než ČR


Kdo může podat žádost

 • Rodič nebo zákonný zástupce dítěte

 • Pacient s postižením mozku


Jaký typ nákladů lze z fondu hradit

 • Příspěvek na intenzivní rehabilitační péči /lázeňské pobyty, ambulantní péče

 • Příspěvek na pravidelnou ambulantní rehabilitační péči

 • Příspěvek na hipoterapii - POUZE U CERTIFIKOVANÝCH PROVOZOVATELŮ


Jaký typ nákladů nelze z fondu hradit

 • cross

  Příspěvek na léčbu v zahraničí

 • cross

  Příspěvek na operace

 • cross

  Příspěvek na tzv. léčbu kmenovými buňkami/buněčná terapie

 • cross

  Příspěvek na rehabilitační pomůcky/lze žádat v rámci Fondu obecných individuálních žádostí

 • cross

  Nadace neposkytuje příspěvky zpětně, nelze tedy žádat na úhradu služeb/pomůcek, které již byly zaplaceny.


Proces žádosti pro příjemce nadačního příspěvku

Byl Vám přiznán příspěvek Nadace AGROFERT, co se bude dít dále? Většina příspěvků je vyplácena na účet dodavatele služby:

 • Většina příspěvků je vyplácena proti faktuře poskytovatele rehabilitace, tedy na účet zdravotnického zařízení, u kterého Vaše dítě rehabilitaci postoupí.

 • Po schválení příspěvku budete vyzvání, abyste doložili potřebné informace, tedy název zdravotnického zařízení, adresu, IČ, číslo účtu, variabilní symbol, apod. Tyto údaje jsou nezbytně nutné pro vytvoření darovací smlouvy – bez těchto údajů nebude možné příspěvek proplatit!

 • Darovací smlouvu k podpisu Vám zašleme teprve poté, co nám poskytnete všechny nutné údaje.

 • K proplacení příspěvku je nutné doručit Nadaci AGROFERT fakturu k proplacení vystavenou na jméno dítěte, resp. jeho zákonného zástupce. Fakturu lze dodat v písemné nebo elektronické podobě.

 • Prosím mějte na paměti, že od doby, kdy pošta doručí Vámi podepsanou darovací smlouvu a fakturu na adresu nadace, do doby, než bude příspěvek připsán na účet příjemce, uplyne v průměru 10 – 14 dní! Není přitom v časových možnostech nadace informovat jednotlivé žadatele o průběhu proplacení příspěvku.

 • Po vyplacení příspěvku budete mít povinnost doložit nadaci, že jste finance skutečně využil/a k tomu, k čemu byly určeny. Bude tedy třeba doložit:

  1. Závěrečnou zprávu poskytovatele rehabilitace
  2. Vaše osobní zhodnocení absolvovaného pobytu/rehabilitace (stačí svými slovy zhodnotit průběh rehabilitace a Vámi pozorované výsledky, přibližně na jednu stránku)
  3. U ambulantních forem rehabilitace: potvrzení o uskutečněných rehabilitacích/docházka


Časté dotazy

Podala jsem žádost do fondu Rehabilitace. Jak dlouho bude trvat její projednání?

Žádosti přijímáme vždy ke konci měsíce, v následujícím měsíci pak projednáváme. O výsledku Vás budeme informovat do 14 dnů ode dne projednání žádosti.

Jak často můžu žádat o příspěvek?

O příspěvek na rehabilitaci můžete žádat jednou ročně.

V darovací smlouvě je stanovena povinnost doručit Nadaci AGROFERT v daném časovém horizontu vyúčtování. Jak má takové vyúčtování vypadat? Zašlete mi nějaký speciální formulář?

Vyúčtování by mělo obsahovat:

 • Závěrečnou zprávu poskytovatele rehabilitace
 • Vaše osobní zhodnocení absolvovaného pobytu/rehabilitace (stačí svými slovy zhodnotit průběh rehabilitace a Vámi pozorované výsledky, přibližně na jednu stránku)
 • U ambulantních forem rehabilitace: potvrzení o uskutečněných rehabilitacích/docházka
 • U nákupu rehabilitačních pomůcek: fotodokumentace a kopie dodacího listu
 • FotodokumentaciSpuštění:
2016
Cílová skupina:
Pacienti s DMO
Podpořených subjektů za rok 2022:
158

Ing. Petra Adámková

Žádost o příspěvek nám můžete zaslat jedním z následujících způsobů:

 • E-mailem

 • Poštou

Postup podání žádosti
 • Pomocí online formuláře

Online formulář