Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

O nadaci

Lidé v nadaci

Správní rada

Statutárním orgánem nadace je správní rada. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech Nadace AGROFERT.

Členové správní rady


Revizor

Ing. Petra Procházková

První revizor

Management

Vědecká rada

Vědecká rada posuzuje individuální žádosti žadatelů. Zároveň je poradním orgánem správní rady v jednotlivých otevřených grantových řízeních.

Členové vědecké rady:

 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
 • doc. MUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D.
 • MUDr. Petr Kačer, Ph.D.
 • MUDr. Petr Lesný, Ph.D.
 • doc. Ing. Jaroslav Hubáček, CSc., DSc.