Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.
Cookies

Zásady používání cookies

Zásady používání cookies na webových stránkách Nadace AGROFERT

 

Zásady používání cookies („Zásady“) na webových stránkách společnosti Nadace AGROFERT, se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26185610, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 6626 („Nadace AGROFERT“ nebo „Správce“) se vztahují na uživatele webových stránek, které jsou provozovány společností Nadace AGROFERT.

 

Cílem těchto Zásad je mimo jiné náležitě informovat uživatele webových stránek o používání cookies a o možnosti tyto cookies zakázat a rovněž poskytnout informace o tom, jakým způsobem jsou zpracovávány a používány údaje uživatelů v souvislosti s používáním souborů cookies.

 

Nadace AGROFERT zpracovává veškeré osobní údaje včetně osobních údajů získaných při používání cookies v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou malá množství dat, které naše servery posílají Vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu Vašim potřebám a preferencím.

Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Cookies přitom používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomohou Vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek.

Žádná z našich cookies použitých na našich stránkách přitom nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše přímé identifikační údaje.

 

Druhy cookies

 Podle doby uložení ve Vašem zařízení dělíme cookies na dočasná (tzv. session) a trvalá (tzv. permanent). Dočasná cookies jsou po ukončení Vaší návštěvy smazána. Slouží k tomu, abychom naši nabídku mohli učinit přehlednější, srozumitelnější a bezpečnější směrem k uživatelům. Trvalá cookies pomáhají určovat zvláštní potřeby jednotlivých skupin uživatelů a slouží k tomu, abychom dokázali vždy zareagovat co nejrychleji na potřeby jednotlivých uživatelů, a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení i po ukončení návštěvy webových stránek, a to po dobu uvedenou u jednotlivých cookies. Tyto soubory však neslouží k osobní identifikaci uživatelů webových stránek.  

 Podle zdroje a kontroly nad soubory cookies rozlišujeme:

 • Cookies první strany, které jsou vytvářeny navštívenou internetovou stránkou. Internetová stránka je uvedena na adresním řádku prohlížeče a při návštěvě stránky jsou tyto cookies pod kontrolou a správou Nadace AGROFERT. 
 • Cookies třetích stran jsou vytvářeny ostatními weby. Tyto weby na internetové stránce vlastní nějaký obsah, např. reklamy nebo obrázky, a tyto cookies nejsou pod kontrolou Nadace AGROFERT.

 

V závislosti na funkci a účelu, za kterými jsou soubory cookies používány, se obvykle dělí na následující druhy:

 1. Nutné cookies Vám umožňují pohybovat se po webové stránce a využívat jejích základních funkcí. Tyto soubory cookies jsou pro využívání webové stránky nezbytné a k jejich využívání nepotřebujeme Váš souhlas.

 2. Marketingové cookies zaznamenávají Vaši návštěvu na webové stránce jiné internetové stránky, kterou jste navštívili a odkazy, které jste použili. Tyto informace používáme k zobrazování reklamy, která je přizpůsobena Vašim preferencím. Někteří naši partneři umísťují na Internetové stránky své cookies pro přizpůsobení zobrazované reklamy. Tyto zahrnují i cookies pro sociální média, která umožňují sdílení Vašich aktivit webovým stránkám sociálních médií typu Facebook a Twitter.

 3. Výkonnostní cookies nám umožňují rozeznat a spočítat počet uživatelů a shromažďovat informace o tom, jak je webová stránka používána. Tyto informace využíváme k tomu, abychom lépe rozuměli fungování webových stránek a mohli je vylepšovat.

 

Přehled cookies používaných na našich stránkách

 Přehled všech námi používaných cookies včetně uvedení jejich zdroje, účelu a doby uchování a poskytovatele u cookies třetích stran.

typ

název

účel

expirace

nutné

has_js

Povolení JavaScript

Zajišťuje správné fungování webových stránek. 

podle session

marketingové

_ga

Google Analytics

Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá.

2 roky

marketingové

_gid

Google Analytics

Registruje unikátní ID, které je používáno k vygenerování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku používá.

1 den

marketingové

_gat_UA-59749402-2

Google Analytics

Analytický soubor cookie, který anonymně měří návštěvnost.

1 minuta

výkonnostní

_gat

Google Analytics

Používá se systémem Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků.

1 minuta

 

Účel zpracování cookies

Nadace AGROFERT zpracovává osobní údaje při používání cookies pouze k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas, zejména k níže uvedeným účelům:

 • statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale údaje obvykle agregovány tak, že nelez určit totožnost)
 • měření návštěvnosti našich stránek
 • analýze preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá individuálním preferencím jednotlivých uživatelů
 • k marketingovým účelům
 • zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji
 • pro účely plnění zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů apod.)

Údaje jsou obvykle zpracovávány v našich vlastních počítačových systémech, popř. využíváme systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů)

 

Právní základ zpracování

Podle právních předpisů může Nadace AGROFERT některé cookies ukládat do zařízení uživatelů webových stránek, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek, a to bez souhlasu těchto uživatelů (tzv. nutné cookies). Pro všechny ostatní typy cookies je zapotřebí aktivního souhlasu uživatelů. Nastavení souhlasu je možné v zápatí webových stránek učiněním příslušné volby. Udělený souhlas pro jednotlivé typy cookies je možné na stejném místě kdykoliv změnit nebo odvolat.

 

 

Po jakou dobu budeme údaje zpracovávat?

 Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení námi stanovených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje zpracovávané se souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu, poté lze data zpracovávat, pokud k tomu existuje jiný zákonný důvod (např. pro doložení souhlasu, pro možnost obrany proti právním nárokům atd.).

Pro stanovení délky doby zpracování používáme zejména hledisko (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládané lhůty pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti, (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní Vás kontaktovat, výslovně Vás o ně požádáme.

 

Zdroj zpracovávaných údajů

Zdrojem osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je zejména Vaše aktivita na našich webových stránkách.

Námi zpracovávané osobní údaje získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete např. v rámci vyplnění formuláře na naší stránce nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci našich stránek.

 

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?

Nadace AGROFERT může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem, zejména:

- dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),

- provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných společností Nadace AGROFERT, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti stránek,

- v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům Nadace AGROFERT a auditorům Nadace AGROFERT, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb Nadace AGROFERT,

- na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předány také orgánům veřejné správy.

 

Nastavení prohlížeče, nastavení cookies a možnost jejich smazání

 Při návštěvě webových stránek se zobrazí tzv. cookie banner s možností nastavení volitelných cookies a jejich přijetím nebo odmítnutím. Zvolte si za pomocí cookies banneru své preference a potvrďte jejich výběr. Svůj výběr můžete kdykoliv změnit pomocí tlačítka cookies v zápatí webových stránek.

Cookies taktéž můžete zakázat změnou nastavení ve Vašem prohlížeči, které umožńuje odmítnout používání všech nebo jen vybraných cookies. Pokud však použijete nastavení prohlížeče tak, že vypnete všechny cookies (včetně vysloveně potřebných cookies), nemusí se Vám podařit získat přístup na webové stránky a může být omezena funkčnost nabídky. Zakázáním cookies se cookies z prohlížeče neodstraní a je potřeba je odstranit nezávisle v prohlížeči.

Na liště většiny běžně používaných prohlížečů je v záložce Help (Nápověda) návod, jak zabránit Vašemu prohlížeči přijímat nové cookies, jak dostávat oznámení v případech jejich přijetí i jak všechny tyto soubory deaktivovat. Stejně tak je možné deaktivovat nebo zcela vymazat obdobná data užívaná Vaším prohlížečem jako doplňkové moduly, například flash cookies, a to tím, že změníte nastavení doplňkového modulu, nebo tím, že navštívíte webovou stránku jejího výrobce.

Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace tedy naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:

 

Chrome - https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

MS Internet Explorer / Edge – https://windows.microsoft.com

Safari – https:// support.apple.com

Opera – https://help.opera.com

 

 

Závěrečná ustanovení

Kontaktovat nás můžete ve věci osobních údajů a výkonu Vašich práv na:

Nadace AGROFERT
Pyšelská 2361/4, 149 00 Praha 11-Chodov, 

E-mail: info@nadaceagrofert.cz

Tel.: 272192111

ID datové schránky: xftccth