Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

O nadaci

Nadace v číslech

V roce 2022 bylo na nadačních příspěvcích rozděleno celkem 83 974 991 .


Příspěvky se týkaly těchto oblastí:

AUTA PRO HENDIKEPOVANÉ OBČANY

4 198 846 Kč

FOND PRO RODIČE SAMOŽIVITELE

7 718 406 Kč

OBECNÉ INDIV. ŽÁDOSTI

13 749 457 Kč

FOND REHABILITACE

5 409 217 Kč

FOND NA PODPORU HASIČSKÝCH SBORŮ A HASIČSKÉHO SPORTU

13 293 511 Kč

STIPENDIJNÍ FOND

2 143 687 Kč

SPORTOVNÍ CENTRA NADACE AGROFERT

2 782 000 Kč

NADÁCIA AGROFERT

4 622 079 Kč

VEŘEJNÁ SBÍRKA

2 031 524 Kč

FOND INTEGRACE

2 868 004 Kč

PROJEKT POHONNÉ HMOTY

1 411 923 Kč

PODPORA REGIONŮ

8 958 138 Kč

PODPORA SOCIÁLNÍCH PROJEKTŮ A PROJEKTŮ POMOCI DĚTEM

14 933 200 Kč

Za rok 2022

Nadace AGROFERT podpořila v jednotlivých projektech:

 • 31 neziskových organizací v oblasti podpory domácí hospicové péče pro děti a dospělé
 • 248 hasičských organizací
 • 72 matek samoživitelek prchajících před válečným konfliktem na Ukrajině
 • 368 matek samoživitelek
 • výjezd 23 dětí matek samoživitelek na letní tábor
 • vánočním dárkem 224 dětí rodičů samoživitelů a dětí s hendikepem v rámci Sbírky vánočních dárků
 • 263 jednotlivců úhradou rehabilitačních, edukačních a odlehčujících pomůcek v rámci fondu obecných individuálních žádostí
 • 67 studentů středních a vysokých škol
 • rehabilitace pro 158 pacientů s postižením mozku
 • 123 žadatelů v rámci fondu Automobil pro hendikepované