Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
    Přizpůsobení přístupnosti
  • Větší písmo
  • Menší písmo
  • Odstíny šedé
  • Zvýšit kontrast
  • Podtrhnout odkazy
  • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

Uzavřený projekt

Na podzim roku 2013 byl odstartován společný projekt Nadace AGROFERT a Nadace Terezy Maxové dětem „Krizový fond pomoci“.

Cílem fondu je nabídnout rychlou podanou ruku a účinnou pomoc rodinám, kterým hrozí, že jejich děti budou odebrány do ústavní péče. Podstata činnosti Fondu spočívá v prevenci nežádoucího odebrání dětí z rodinného prostředí a adresné pomoci rodinám, které se dostaly do těžké sociální či jiné ohrožující situace.

Způsob pomoci krizového fondu

Podstata činnosti Fondu spočívá v prevenci nežádoucího odebrání dětí z rodinného prostředí a adresná pomoc rodinám, které se dostaly do těžké sociální či jiné ohrožující situace. Předpokladem pomoci je potenciál jinak zdravého rodinného prostředí pro výchovu dětí.


Kdo může podat žádost

Pracovník/pracovnice OSPOD pro konkrétní rodinu


Jaký typ nákladu lze z fondu hradit

Z fondu může být poskytnut příspěvek např. na úhradu nájemného, kauce či dluhu za dodávku energií.

Maximální výše příspěvku je 30 000 Kč.


Postup žádosti

Pro informaci či konkrétní pomoc se můžete obrátit na:
Nadace Terezy Maxové dětem, Ing. Jiřina Nachtmannová
E-mail: jirina.nachtmannova@terezamaxovadetem.cz
Tel: 257 474 527
Web: http://www.nadaceterezymaxove.cz


Proces žádosti

Režim fondu: Fond přijímá žádosti celoročně a snaží se flexibilně reagovat na vzniklé potřeby. Režim pomoci je řešen v duchu zajistit co nejdříve a nejefektivněji potřebnou pomoc rodině. Podmínky udělení grantu vycházejí z grantových pravidel Nadace Terezy Maxové dětem /tj. žádost, grantová smlouva, evaluace/.Spuštění:
2013
Maximální výše příspěvku:
30 000 Kč
Cílová skupina:
Rodiče v nouzi
Ve spolupráci s:
Nadace Terezy Maxové
TM-logo
→ Přejít na web