Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

Uzavřený projekt

Program „Podpora péče o seniory v domácím prostředí“ je určen organizacím rozvíjejícím svoji činnost v oblasti péče o seniory a podporujícím osoby pečující o seniory v jejich rodinném/domácím prostředí.

Této podpoře se Nadace AGROFERT rozhodla věnovat v roce 2014. Na základě vyhlášeného grantového řízení začala spolupráce s celkem 15 neziskovými organizacemi, které nabízí asistenční a odlehčovací služby rodinám starajícím o „svého“ seniora doma.

Rozhodující kritéria

 • Důraz na odlehčovací služby pro osoby pečující o seniory v jejich rodinném/domácím prostředí

 • Dlouhodobá a systematická práce s klienty

 • Poskytování služeb v domácím prostředí seniorů

 • Prevence umístění seniorů do ústavní péče, resp. aktivity umožňující návrat seniora umístěného v ústavním zařízení do rodinného prostředí


Cílové skupiny

 • Senioři

 • Osoby o seniory pečující


Jaký typ aktivit nadace podporuje

 • Odlehčovací služby

 • Terénní a asistenční služby

 • Odborné služby


Jaký typ nákladů nadace podporuje

 • Provozní náklady (mzdové náklady, náklady na energie, nájem prostor atd.)

 • Nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek

 • Nákup edukačních pomůcek

 • Nákup vozové techniky, náklady spojené s provozem vozové techniky


Jaký typ nákladů nadace nepodporuje

 • cross

  Investiční náklady

 • cross

  Nadace neposkytuje příspěvky zpětně


Kdo nemůže podat žádost

 • cross

  Organizace sídlící mimo území ČR

 • cross

  Organizace poskytující své služby mimo území ČR


Proces žádosti

Přihlašování do grantu bylo ukončeno.Spuštění:
2014
Stav:
Ukončeno
Období poskytování grantu:
12 měsíců
Maximální výše příspěvku:
300 000 Kč
Cílová skupina:
Senioři, pečující osoby