Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

Podat žádost

Fond na podporu
rodičů-samoživitelů v nouzi


Základní údaje
Adresa trvalého bydliště
Vzdělání

Dosažené vzdělání (Od - do | Název a adresa školy | Získaný titul)


Další vzdělání (např. absolvované rekvalifikační kurzy, jazykové dovednosti, apod.)


Zaměstnání (uveďte všechna zaměstnání, včetně brigád)

Rodinná situace

Osoby žíjící s Vámi ve společné domácnosti: (děti, rodiče, sourozenci, příbuzní, známí)

Žádný záznam
Odebrat
Děti

Žádný záznam

Odebrat

Jakým mimoškolním činnostem se Vaše dítě/děti věnují a jaké jsou jeho/jejich náklady?
(roční poplatky, vybavení apod.)


U dětí do 18 let uveďte také důvod, proč ve společné domácnosti nežijí a místo jejich současného pobybu (např. pěstounská péče babičky, dětský domov).

Návykové látky
Sociální pracovnice

Výživné


Příjmy

Žádný záznam
Odebrat

Náklady

Žádný záznam
Odebrat
Účel žádosti a její zdůvodnění
Nadace AGROFERT v minulosti
Další podrobnosti žádosti
Povinné přílohy

Nemůžete-li jednu či více z povinných příloh dodat nyní, můžete je zaslat dodatečně, nicméně Vaše žádost nebude do té doby zkoumána. 1. (v době letních prázdnin poslední vysvědčení)

 2. (přiznání této dávky není překážkou pro přiznání příspěvku od Nadace AGROFERT)

 3. (po projednání Vaší žádosti bude kopie skartována)
Ostatní přílohy

ZávěrBez ověření reCAPTCHA není možné odeslat formulář.
Upozornění

Vážení klienti, chápeme, že se nacházíte ve složité životní situaci, i přesto Vás žádáme, abyste se k nám chovali s respektem a základní slušností. Vyhrazujeme si právo nereagovat na emaily, které neobsahují minimálně pozdrav a podpis, případně i poděkování. Mějte, prosím, na paměti, že naše pomoc je nenároková.