Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

Podat žádost

Fond na podporu
rodičů-samoživitelů v nouzi


Základní údaje
Adresa trvalého bydliště
Vzdělání

Dosažené vzdělání (Od - do | Název a adresa školy | Získaný titul)


Další vzdělání (např. absolvované rekvalifikační kurzy, jazykové dovednosti, apod.)


Zaměstnání (uveďte všechna zaměstnání, včetně brigád)

Rodinná situace

Osoby žíjící s Vámi ve společné domácnosti: (děti, rodiče, sourozenci, příbuzní, známí)

Žádný záznam
Odebrat
Děti

Prosím uveďte VŠECHNY své děti nezletilé i zletilé, děti co s Vámi žijí v jedné domácnosti, i ty, které žijí momentálně mimo Vaši domácnost (např. u otce, u prarodičů, v pěstounské péči, v dětském domově, apod.)

Žádný záznam
Odebrat

Ano Ne


Jakým mimoškolním činnostem se Vaše dítě/děti věnují a jaké jsou jeho/jejich náklady?
(roční poplatky, vybavení apod.)


U dětí do 18 let uveďte také důvod, proč ve společné domácnosti nežijí a místo jejich současného pobybu (např. pěstounská péče babičky, dětský domov).

Návykové látky
Sociální pracovnice

Výživné


Příjmy

Vyplňte všechny řádky. U toho, který se vás netýká, zadejte 0.

Podnikání
Zaměstnání (včetně brigád)
Invalidní důchod
Starobní důchod
Sirotčí důchod
Vdovský důchod
Výživné
Příspěvek na péči
Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na děti
Mateřský/rodičovský příspěvek
Příspěvěk/doplatek na bydlení
Příspěvek na živobytí
Odměna pěstouna
Pravidelný měsíční příjem z jiné nadace (nadačního fondu) či neziskové organizace
Pravidelná měsíční finanční výpomoc od příbuzných či známých
Jiný zdroj příjmů

Náklady

Vyplňte všechny řádky. U toho, který se vás netýká, zadejte 0.

Náklady na bydlení (tj. nájemné, splátka hypotéky)
Spotřeba energie (tj. elektřina, plyn, voda atd.)
Doprava, jízdné (tj. pohonné hmoty, MHD atd.)
Jídlo, potraviny, nealkoholické nápoje
Léky
Telefon
Internet, TV
Pojištění
Spoření
Školné
Výživné
Zájmová činnost
Tabákové výrobky a alkohol
Drogerie
Služby (např. kadeřník, čistírna atd.)
Kadeřník
Úprava nehtů
Kosmetika
Ostatní náklady
Účel žádosti a její zdůvodnění
Abychom vás lépe poznali, dostatečně se nám představte. Jak a proč jste se dostaly do této situace. Nedostatečně vysvětlená žádost bude zamítnuta.

Nadace AGROFERT v minulosti
Další podrobnosti žádosti
Povinné přílohy 1. (v době letních prázdnin poslední vysvědčení)

 2. (přiznání této dávky není překážkou pro přiznání příspěvku od Nadace AGROFERT)

 3. (po projednání Vaší žádosti bude kopie skartována)
  V případě, že nahrajete obě strany do jednoho souboru,
  pak je položka "Zadní strana průkazu" nepovinná

Ostatní přílohy

ZávěrBez ověření reCAPTCHA není možné odeslat formulář.
Upozornění

Vážení klienti, chápeme, že se nacházíte ve složité životní situaci, i přesto Vás žádáme, abyste se k nám chovali s respektem a základní slušností. Vyhrazujeme si právo nereagovat na emaily, které neobsahují minimálně pozdrav a podpis, případně i poděkování. Mějte, prosím, na paměti, že naše pomoc je nenároková.