Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
    Přizpůsobení přístupnosti
  • Větší písmo
  • Menší písmo
  • Odstíny šedé
  • Zvýšit kontrast
  • Podtrhnout odkazy
  • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

06.11.2023

Uzávěrka žádostí do fondu Automobil pro hendikepované

Nejbližší uzávěrka přihlášek do fondu Automobil pro hendikepované je 3.6.2024.

POSTUP PRO ŽADATELE
vyplňte žádost nebo stáhněte formulář
přiložte relevantní přílohy (zdravotní dokumentaci, kopii průkazu ZTP/P, nabídku dodavatele požadované pomůcky, položkový rozpočet, fotodokumentace, etc.)

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE v sekci fond Automobil pro hendikepované